Отчеты с чемпионата

Гордость Феникса
Кубела (ч. 1)
Кубела (ч. 2)
Кубела (ч. 3)
Хуйду
Катапульты Керфильи
Ярославна
Мортен
Валка (ч.1)
Валка (ч. 2)
Палящие Пушки
Рихтер
Митя Коровин (ч. 1)
Митя Коровин (ч. 2)
Стас
Соколы Сеннена
Лео
Митяй
Дружная Лужа
Фидель
Клер
Стретсморские Сороки
Дика

Зрители и судьи:
Несколько фоток от Хикс
Синти
Tony_X
Варпо
Фотки от Дины

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.